Stichting

Wij zijn een stichting en non-profit organisatie. We werken hard om onze taak te vervullen en maken daarbij geen winst. Onze stichting heeft een bestuur met vijf vrijwillige bestuursleden die zich richten op de financiële en inhoudelijke verantwoording en sturing van de organisatie. Het bestuur houdt in de gaten of we blijven doen wat we moeten doen en wat onze resultaten zijn.

IMG_8043

Alie Horden

Coördinator Oekraïne

IMG_0057 (2)

Hanny van der Heide

Algemeen bestuurslid

Marieke van Noort

Marieke van Noort

Voorzitter

Ron-Beumers-penningmeester

Ron Beumers

Penningmeester

Inburgering gaat over mensen. Daarom is elk inburgeringstraject belangrijk en een individueel vraagstuk.

Walther Kok

Wethouder in Oudewater

woerden

Partner in Woerden & Oudewater

Wij kunnen ons werk doen door de subsidies van de gemeenten Woerden en Oudewater, aangevuld met donaties. De subsidie van de gemeenten bekostigt onze twee vaste medewerkers, de vaste lasten en de kosten die worden gemaakt bij de activiteiten en begeleiding. Jaarlijks hebben wij een wettelijke taakstelling te behalen. In 2020 waren dit circa 45 cliënten. In 2021 is dit aantal twee keer zoveel: circa 100.

Wij behalen ons doel in samenwerking met onze ketenpartners: GroenWest en de Woningraat die huisvesting regelen, FermWerk die statushouders helpt bij arbeidstrajecten of opleidingen, en WijZijnWoerden, een burgerinitiatief voor taalmaatjes. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met het Stadsteam Oudewater en WoerdenWijzer.

Geschiedenis

Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH) hoorde tot medio 2013 bij Vluchtelingenwerk Midden Nederland. Nadat de wetgeving rondom inburgering veranderde, veranderde VSGH mee. In goed overleg met beide gemeenten hebben we toen besloten om onafhankelijk verder te gaan. Met een eigen bestuur en plan. Een vluchtelingensteunpunt midden in het Groene Hart van Nederland.

VSGH-2021-(35)-800

Stukken

Wij willen altijd open zijn over wat we doen en hoe we dit organiseren. Daarvoor kun je onze stukken inzien. Onze laatste officiële stukken kun je hieronder bekijken.

Partners