Elk inburgeringstraject is een belangrijk en individueel vraagstuk

In gesprek met Walther Kok, wethouder in Oudewater

Wethouder-Walther-Kok

In dit interview is Walther Kok aan het woord. Hij is wethouder in Oudewater en heeft onder andere de portefeuille Huisvesting statushouders en Inburgering onder zich. In dit interview vertelt hij meer over zijn kijk op inburgering en waarom hij zo trots is op alle vrijwilligers.

“Ik weet nog goed hoe het was toen ik een hele tijd terug zelf naar de gemeente Oudewater verhuisde. Het was echt even wennen, en dat terwijl ik al bekend was in Nederland en Oudewater. Daar moet ik nog altijd aan denken als ik het over inburgering heb. Inburgering gaat over mensen. Daarom is elk inburgeringstraject belangrijk en een individueel vraagstuk.

Volgens de wet zijn statushouders volledig zelf verantwoordelijk voor hun kennismaking met Nederland. Dat is een mooie Nederlandse deugd, maar wel een illusie voor mensen die net zijn aangekomen. Daarom is het goed dat we begeleiding en coördinatie bieden. We moeten statushouders zeker niet gaan bemoederen, maar teveel eigen verantwoordelijkheid geven werkt ook niet.

En ondanks dat de wachtlijst in de huursector onder druk staat door nieuwe Nederlanders, hebben we een wetmatige en sociale plicht om deze nieuwe inwoners te helpen. Dit doet Oudewater met begeleiding en zo nodig directe hulp. Wat dat betreft zijn statushouders hetzelfde als alle andere inwoners van Oudewater. Waar het lukt, kunnen mensen op hun eigen benen staan. Maar er zijn mensen waar je wat extra op let en die je net wat meer moet helpen. Niet altijd, dat verschilt per persoon. Daarom is het zo mooi om individuele begeleiding te bieden.

Het is tijdens de begeleiding ook belangrijk om oog te hebben voor de verschillen tussen statushouders, bijvoorbeeld door de verschillen in cultuur. VSGH is daarin voor onze gemeente een goede partner. In samenwerking met alle andere ketenpartners verbeteren we constant onze totale begeleiding voor de statushouders in Oudewater. En die aanpak evalueren we regelmatig. We werken daardoor steeds hechter samen en dat is mooi gezien de komst van de nieuwe wet in 2022. Oudewater kent talloze vrijwilligers. Van de voetbalclubs tot afvalrapers tot begeleiders bij VSGH. Ik vind het bijzonder dat er zoveel vrijwilligers zijn die zich dagelijks inzetten om de gemeente Oudewater sterker en saamhoriger te maken! We zetten ons hier samen in voor  inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben.  Elke keer denk ik: wauw! Het geeft echt letterlijk een warm gevoel. De constatering: dat doen we toch maar zo samen met elkaar.”