vsgh-treinstation

Onze taak

De verantwoordelijkheid voor de inburgering ligt op de eerste plaats bij de statushouder zelf. In de praktijk zien we alleen dat dat erg moeilijk is zonder goede ondersteuning. Wij bieden hen die ondersteuning en wij maken hen wegwijs in Nederland en in het bijzonder in Woerden en Oudewater.

We leggen aan onze cliënten uit hoe het systeem werkt in Nederland. Het is hierbij noodzakelijk dat we een vertrouwensband opbouwen om de juiste begeleiding te bieden en zo te bereiken wat we willen bereiken.

Alleen de glimlach van de persoon die mij komt helpen, betekent al heel veel voor mij. Je hoeft het ook niet per sé allemaal te weten, maar als jij mij wilt helpen, die moeite wilt doen… dat is al oké en daar ben ik dankbaar voor!

Kibra Kiros

Statushouder

VSGH-2021-(28)-800

Onze werkwijze

We werken samen met stagiairs en vrijwilligers om statushouders bekend te maken met de Nederlandse maatschappij. Dit doen we door maatschappelijke begeleiding, juridische begeleiding en educatie & voorlichting. We geloven erin dat deze mensen gelijkwaardig aan ons zijn. We zijn een luisterend oor, een helpende hand en een onderwijzende partner. Hierin zijn we nauw samen met onze ketenpartners en onze fantastische vrijwilligers en stagiairs.

Wat doen wij?

We hebben onze ondersteuning opgedeeld in drie belangrijke pijlers.

De maatschappelijke begeleiding omvat het wegwijs maken in onze maatschappij: in het groot, maar ook in het klein. Denk bijvoorbeeld aan wat er rondom een huis geregeld moet worden, de belasting, aangiftes en plichten vanuit de inburgeringswet.

We merken dat er veel vraag is naar juridische begeleiding, bijvoorbeeld voor gezinshereniging. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan op dit gebied en zien dat er geen andere organisatie in Woerden of Oudewater is die statushouders hierbij kan ondersteunen.

Tijdens de eerste tien weken na aankomst bieden we onze cliënten een leertraject aan. Verder geven we workshops over specifieke onderwerpen, zoals het gezondheidsstelsel en algemene gezondheid.

Partners