VSGH-2021-(24)-800

Juridische begeleiding

We merken dat er veel vraag is naar juridische begeleiding, bijvoorbeeld voor gezinshereniging. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan op dit gebied.

Voor juridische ondersteuning bij bezwaar- en beroep procedures verwijzen we door naar een advocaat. Wij ondersteunen bij het contact tussen de advocaat en de cliënt. Wij communiceren met alle betrokken instanties zoals de IND, de UNHCR, ambassades en advocaten. En we verzamelen meer informatie.

De juridische begeleiding die we het meeste geven is hulp bij gezinshereniging. We ondersteunen ook bij het verlengen van verblijfsvergunningen.

Gezinshereniging

Nadat asielzoekers een status hebben ontvangen, kunnen zij een aanvraag doen tot gezinshereniging. Veel statushouders zijn al samen met hun gezin, maar een enkeling was gedwongen om gescheiden te vluchten van partner en kinderen. De aanvragen tot gezinshereniging lopen vaak lang door. Dit proces is erg ingewikkeld en vraagt veel van onze cliënten.

vsgh-gezinshereniging
vsgh-verblijfsvergunning

Verlengen van verblijfsvergunningen

Verblijfsvergunningen van statushouders verlopen na 5 jaar. Dan moet een statushouder kiezen om de vergunning te verlengen voor nog 5 jaar, onbeperkt te verlengen onder dezelfde regelgeving die op dat moment geldt, of om te naturaliseren. Naturaliseren betekent dat statushouders met een verblijfsvergunning staatsburgers worden, met alle rechten en plichten van dien. Het betekent alleen ook vaak dat de cliënt zijn of haar nationaliteit van een ander land moet achterlaten.