vsgh-tienwekenprogramma

Tienwekenprogramma

Tijdens de eerste tien weken na aankomst bieden we onze cliënten een leertraject aan. Tijdens dit leertraject bespreken we in groepsverband de Nederlandse tradities, gewoontes en systemen. Deze informatie is voor alle cliënten erg handig. Een bijkomend voordeel is dat het ook leuk is om elkaar op deze wijze te ontmoeten. In tien weken bespreken we alles: van verzekeringen tot hoe het opleidingsstelsel in elkaar zit, welke overheidsinstanties er zijn en wat de rol is van ons Koningshuis. Maar ook waarom zwemles in een land als Nederland heel belangrijk is.

De inhoud van dit Tienwekenprogramma komt overal in onze begeleiding terug. We herhalen informatie wanneer we merken dat onze cliënten daar behoefte aan hebben en monitoren hoe goed de informatie blijft hangen. Het Tienwekenprogramma is altijd in ontwikkeling. Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering (vanaf 2022) willen we dat het Tienwekenprogramma onderdeel blijft uitmaken van het participatieverklaringstraject.

Verdere voorlichting

We geven workshops over specifieke onderwerpen, zoals het gezondheidsstelsel en algemene gezondheid. Maar we voelen ons ook verantwoordelijk om informatie te delen over actuele onderwerpen, zoals recentelijk het coronavirus. Zo proberen we op allerlei manieren te ondersteunen en het gat te dichten tussen onze cliënten en het leven in Nederland.

20190913121934_IMG_2991
vsgh-activiteit-2

Evenementen en feesten

Onder voorlichting en educatie verstaan we ook alle extra evenementen en momenten van voorlichting die wij organiseren voor onze cliënten. Denk aan feesten, feestdagattenties, extra informatiedagen en incidentele workshops. We vieren bijvoorbeeld samen Sinterklaas en leggen dan het verhaal en de Sinterklaastradities uit. We bespreken alle feest- en vrije dagen die we in Nederland hebben. Deze voorlichting en educatie draagt bij aan de kennis van het leven in Nederland, maar ook aan sociale contacten. De activiteiten zorgen voor ontmoeting en ontspanning. Dit helpt cliënten om beter te participeren in de samenleving.

Taal

Wij geven geen taalles. We helpen wel bij het inventariseren van het taalniveau. We brengen cliënten in contact met betaalde en onbetaalde manieren om hun Nederlandse taal te versterken. Zo ligt de coördinatie van taalvrijwilligers bij WijZijnWoerden.

In de toekomst hopen we meer te kunnen betekenen voor de coördinatie van taalvrijwilligers binnen Woerden en Oudewater. Taal is namelijk ontzettend belangrijk voor de participatie van statushouders, en dus voor de zelfredzaamheid. De coördinatie van taalvrijwilligers zou aansluiten bij onze begeleiding gericht op alle levensgebieden.

vsgh-home-header-mobile