Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH) zet zich met hart en ziel in voor vluchtelingen in de gemeenten Woerden en Oudewater. VSGH zorgt voor de opvang en eerste introductie van statushouders die in Woerden of Oudewater een woning toegewezen hebben gekregen. Wij bieden hen maatschappelijke en juridische begeleiding. En wij zijn de spin in het web voor alles wat met integratie van statushouders in de maatschappij te maken heeft. Daartoe organiseren en participeren wij in taalcoaching, matchingsoverleggen naar werk(ervaringsplaatsen) en allerlei activiteiten en evenementen.

Onze organisatie bestaat voor het merendeel uit vrijwilligers bestaat en een paar betaalde krachten. Door professionele begeleiding leren wij onze cliënten hun weg te vinden in de maatschappij. Wil je ook vrijwilliger worden of zoek je een stageplaats? Kijk verder op https://vluchtelingensteunpunt.nl/werken-bij/

Verdriet van een vluchteling is niet zo maar opgelost

Het Algemeen Dagblad / Groene Hart interviewde onze coördinator Jacqueline van Leeuwen voor de rubriek het Weekend van.
In het AD van 17 juni 2017 vertelt Jacqueline van Leeuwen over haar motivatie voor het werken bij Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart. Quotes:

Het mooiste aan mij werk vind ik het verbinden van statushouders, stagiairs, ketenpartners en vrijwilligers.

Hun problematiek is niet over als zij hier een huis krijgen.

Hun verdriet en eventuele trauma’s zijn niet zomaar opgelost.

Mensen uit Syrië horen hoe de bommen vallen als ze bellen met achterblijvers.

Ons team dat deelnam aan de 20 km. van de Nacht van de Vluchteling