Op zoek naar evenwicht: een persoonlijke band met cliënten en de doelmatigheid van onze begeleiding

De ervaringen van maatschappelijk begeleider Willem van der Veer

VSGH_20200621_135003

Onze vrijwilligers zijn de reden waarom wij het werk kunnen doen wat we doen. We stellen graag onze maatschappelijk begeleider Willem van der Veer voor. Willem is sinds 2020 vrijwilliger bij ons Steunpunt. Hij vertelt graag over zijn werk en over VSGH.

Niet vies van een uitdaging

Willem is een bedachtzame en energieke man. Zelf zegt hij gezegend te zijn met een portie eigenwijsheid. Dat blijkt uit zijn keuze om niet thuis te blijven zitten in zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging. In plaats daarvan maakte hij heel bewust de keuze om zich als vrijwilliger in te zetten. “Ik had mij ingeschreven bij WoerdenHelpt en zag een interessant bericht van het Steunpunt. Ik heb gebeld en mocht langskomen”.

Sindsdien helpt Willem als maatschappelijk begeleider maar doet hij ook interne projecten. Als maatschappelijk begeleider begeleidt hij twee gezinnen. Daarnaast doet hij verschillende ondersteunende projecten binnen de organisatie zelf. Zo werkt hij nu aan de urenregistratie van alle vrijwilligers, om nog beter in kaart te brengen waar verbeterkansen liggen. Een veelzijdige vrijwilligersfunctie waar hij cliënten in de praktijk helpt bij de cliënten, maar ook de organisatie intern een stukje sterker maakt.

Luisteren

Willem werkt net als alle andere begeleiders met een begeleidingsplan. In het begeleidingsplan wordt aandacht gegeven aan verschillende leefgebieden. Aan de start van de begeleiding is er een nulmeting en om de drie maanden wordt er gereflecteerd en stellen we nieuwe doelen vast. Volgens Willem zeer waardevol. Daarbij is het belangrijk om naar iemand te luisteren. “Luister, hoor wat de mens je te vertellen heeft, maar luister vooral ook naar wat niet wordt verteld. Probeer zo ondersteuning te bieden zonder dat je het leven van de mens overneemt.”  Zo kun je als begeleider en als cliënt afspreken wat er van elkaar verwacht wordt en bijsturen waar nodig.

Als vrijwilliger ben je geneigd om de ander heel graag te willen helpen. Juist ook vanwege de complexe situatie waar zij in zitten. Maar daar zit juist de uitdaging: “Wij kennen als Nederlanders ons systeem het beste. Daarom ben je geneigd om sommige taken over te nemen van de cliënt, zodat zij daar geen last van hebben of hinder van ondervinden. Maar dat sluit juist niet aan bij wat we als organisatie willen bereiken. Elke cliënt moet op zijn eigen benen kunnen staan, of daarnaartoe werken. Wat wil die mens? Waar heeft hij behoefte aan? En hoe kun je ondersteunen zodat diegene dat zelf kan doen?”  

Samen oplopen

Maar hoe weet je nou of je het goede doet als begeleider, of weet je wat een cliënt echt nodig heeft? Willem omschrijft het als samen oplopen, en noemt daarbij dat de begeleiding per cliënt verschilt. Zolang je maar in contact kunt blijven komen met de cliënt, en kleinere en passende doelen kunt opstellen. Het begeleidingsplan is juist voor dit soort maatwerk bedoeld.

Daarom maakt Willem het graag persoonlijk, maar wel met een gericht plan. “Als ik bij een gezin ben, ga ik er altijd met een reden naartoe. Die directe oorzaak moet wel invulling krijgen, maar ik probeer mezelf altijd open te stellen en voorbij te gaan aan tijd. Het is daarom een evenwicht waar ik constant naar op zoek ben voor mezelf: een persoonlijke band met cliënten aan de ene kant, en doelmatig toewerken naar de zelfredzaamheid van die cliënten aan de andere kant.“

Elke cliënt is uniek Elke cliënt heeft een andere achtergrond, andere geschiedenis of andere behoeften. Als maatschappelijk begeleider zoek je per keer uit waar je wat kunt betekenen en waar niet. En dat kan voor de ene cliënt moeilijker zijn dan voor de andere. Maar wat zeker is, is dat de cliënt door de begeleiding groeit, en daarmee jij als begeleider ook. Willem: “Het is elke keer maatwerk in een groter geheel. Wat iemand zelf kan is afhankelijk van het individu. Je helpt mensen te groeien, maar je groeit zelf ook een beetje.”