vsgh-treinstation

Wet Inburgering

Statushouders zijn vluchtelingen die recht hebben op een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat er oorlog is in het land van herkomst. De Nederlandse overheid geeft deze verblijfsvergunning af voor vijf jaar. Vanaf het moment dat de vergunning wordt gegeven, noemen we hen statushouders.

Statushouders hebben vervolgens de plicht om zo snel mogelijk op eigen benen te kunnen staan binnen onze maatschappij. Dit betekent dat ze de taal moeten leren spreken, de cultuur moeten leren kennen, weten hoe de samenleving in elkaar steekt. Kortom integreren. Deze plicht staat beschreven in de Wet Inburgering. Feitelijk gezien is de statushouder nu zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inburgering. In de praktijk zien we alleen dat dat erg moeilijk is zonder goede ondersteuning.

Daarom heeft VSGH een duidelijke rol of taak.

Toekomst

Per januari 2022 verbetert de Wet Inburgering. Dan worden de eerste zes maanden de basisbehoeftes van statushouders geregeld door de verantwoordelijke gemeente. Daarna zijn statushouders hiervoor zelf verantwoordelijk. Ook worden de taaleisen strenger. Wij zijn blij met deze nieuwe wet, omdat we denken dat door deze wijziging de begeleiding van statushouders verbetert.

vsgh-activiteit-3