Oekraïne

oekraine woerden oudewater

Information for Ukranian refugees – Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne:
Zie onze pagina vluchtelingensteunpunt.nl/ukrayina.

Wat kunnen we doen om Oekraïense vluchtelingen te helpen?

Door de vreselijke invasie van Rusland in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht. De eersten van hen zijn ook al in Nederland aangekomen. Gelukkig staan veel mensen en organisaties klaar om hen te helpen. De Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat deze mensen in eerste instantie tijdelijke bescherming krijgen. Daardoor worden veel bureaucratische regels omzeild en hebben zij direct recht op verblijf, op toegang tot de arbeidsmarkt en huisvesting, op medische bijstand en op toegang tot onderwijs voor kinderen. Deze regels moeten de komende weken nog wel op nationaal en gemeentelijk niveau worden uitgewerkt.

De gemeenten Oudewater en Woerden zijn druk bezig om zich hierop voor te bereiden, daarbij ondersteund door allerlei organisaties, zoals VSGH, Hart voor Woerden, Wij zijn Woerden en bijvoorbeeld de kerken. Samen zullen zij ervoor zorgen dat de vluchtelingen goed worden opgevangen, gehuisvest en ondersteund bij het vinden van een plekje in ons gemeentes. Lastig daarbij is dat op het ogenblik natuurlijk nog veel dingen niet duidelijk zijn of nog besloten moeten worden. Op deze pagina informeren we de inwoners continu over de stand van zaken.

Voor Oekraïners en mensen die hen helpen is het goed te weten dat mensen met een Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Daarmee krijgen zij een BSN-nummer, wat nodig is voor het aanvragen van allerlei voorzieningen (bankrekening, eventueel een uitkering, verzekeringen, etc.). Om hierbij geholpen te worden kunnen Oekraïners zich melden bij het Vluchtelingen Steunpunt. Het is verstandig om eerst even te bellen: 0348-424986.

Als u wilt helpen dan staan hieronder de dingen die u op dit moment concreet kunt doen.

Heeft u spullen over die kunnen worden ingezet om vluchtelingen te ondersteunen? Neem dan contact op met Roemeniëmarkt. Zij coördineren de inzameling, eventueel transport en uitgifte.

Wilt u helpen door vluchtelingen (van welke nationaliteit dan ook) onderdak te bieden? Meld u dan aan bij Take Care BNB. Zij organiseren dit op een professionele manier. Ook de gemeenten bemiddelen nu actief voor Oekraïners die woonruimte nodig hebben. Daarvoor kunt zich hier melden. Dit gaat waarschijnlijk sneller dan via Take Care BNB.

Heeft u tijd over en wilt u helpen met de maatschappelijke begeleiding van deze vluchtelingen of andere statushouders? Kijk dan of de rol van maatschappelijk begeleider iets voor u is. Neem bij twijfel in elk geval contact met ons op.

Heeft u contact met Oekraïners of heeft u Oekraïners in huis en hebben zij vragen? Op de website Refugeehelp vinden zij het meest complete overzicht met antwoorden dat nu beschikbaar is. De website is beschikbaar in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands. Is het antwoord op een vraag daar niet te vinden, dan kunnen zij bellen met het landelijke informatienummer van Vluchtelingenwerk: 020-3001414 (Nederlands en Engels).

Tot slot kunt u ons financieel steunen. Met uw gift kunnen wij, samen met het Noodfonds vluchtelingen helpen die in schrijnende omstandigheden verkeren en die geen gebruik kunnen maken van reguliere voorzieningen. Kijk voor de mogelijkheden op onze donatiepagina.