Het werk van VSGH in de Woerdense Courant

GroepsfotoDec22

In Het Kontakt / De Woerdense Courant van 19 januari 2023 wordt aandacht besteed aan het werk van onze begeleiders.

“Zij helpen statushouders met hele praktische zaken zoals het afsluiten van een ziektekostenverzekering of het aanmelden van de kinderen op school. Maar begeleiders zitten ook bij de intake bij Ferm Werk waar wordt gesproken over werk en scholing.”

Het is belangrijk dat statushouders begrijpen hoe Nederland in elkaar zit. Het systeem van wet- en regelgeving in Nederland is dusdanig complex dat statushouders in de problemen kunnen komen als ze geen hulp krijgen.”

Lees hier het hele artikel.