Eerste opvang en introductie vluchtelingen in gemeente

Vanaf het moment dat duidelijk is dat een vluchteling met status in de gemeente Woerden of Oudewater komt wonen, verzorgt Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart de begeleiding.
We nemen contact op met de vluchteling (en zijn gezin) en het AZC. We begeleiden bij de oplevering van de woning, ondertekening van het huurcontract, aanvraag uitkering, toeslagen, verzekeringen, scholen voor de kinderen, inburgeringscursus voor de ouders. En ook verzekeringen, kinderbijslag, tv, internet, gas / water / licht en huisarts, tandarts, apotheek. Alles wat nodig is als je zelfstandig in Nederland komt wonen.

Maatschappelijke begeleiding

We begeleiden vluchtelingen die in de gemeenten Woerden en Oudewater worden geplaatst. Een gemeente huisvest op basis van het aantal inwoners van de gemeente een vastgesteld aantal vluchtelingen per jaar. Vluchtmotieven zijn onder andere: vervolging wegens politieke overtuiging, geloof, sexuele geaardheid of het behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep. Daarnaast oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst.

Het doel van de maatschappelijke begeleiding

is om de zelfredzaamheid van de vluchtelingen te vergroten. De begeleiding duurt gemiddeld zo’n twee jaar vanaf het moment dat de mensen vanuit een asielzoekerscentrum in de gemeente komen wonen. De eerste opvang begint bij het station. Daarna maken we mensen wegwijs: het gemeentehuis, de school, de dokter, de supermarkt.

Hoeveel mensen begeleiden we gemiddeld?

Op dit moment begeleiden we zo’n 230 vluchtelingen in de gemeenten Woerden en Oudewater. Het gaat voornamelijk om vluchtelingen die voor de taakstelling van de gemeenten tellen. Elke gemeente in Nederland moet per jaar een door de overheid opgelegd aantal statushouders in de gemeente huisvesten. Deze vluchtelingen beschikken over een status, een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.

Juridische begeleiding

Onze juridische begeleiding betreft gezinsherenigingen, het begeleiden van vluchtelingen, uitgeprocedeerden en uitgenodigde vluchtelingen. Het varieert van het helpen bij het invullen van formulieren tot intensief overleg met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en advocaten.

Taalcoaching

Naast de verplichte inburgering bieden wij vluchtelingen extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal. Op dit moment doen wij dat in samenwerking met het burgerinitiatief Wij Zijn Woerden. Klik hier voor meer info over taalcoaching.