Versterk jij het bestuur?

/Versterk jij het bestuur?
Versterk jij het bestuur?2018-10-31T10:52:42+00:00

We zoeken een
Penningmeester 

Over de organisatie

Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VGSH) voert voor de gemeenten Woerden en Oudewater de wettelijke taakstelling uit en begeleidt en ondersteunt statushouders vanaf de binnenkomst in de gemeenten Woerden en Oudewater. VSGH beoogt hiermee bij te dragen aan een succesvolle maatschappelijke participatie en integratie van statushouders in de samenleving.
VGSH doet dit met een professioneel team van vaste medewerkers, stagiairs en vele vrijwilligers.

VSGH wordt geleid door de algemeen coördinator die verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het beleid en het creëren van de randvoorwaarden die het mogelijk maken dat de organisatie effectief is, onder andere in overleg met de belangrijkste ketenpartners (waaronder met name de gemeenten Woerden en Oudewater). Het bestuur is tevens de werkgever van de medewerkers.

Over de functie

Als bestuurslid ben je medeverantwoordelijk (zowel individueel als collectief) voor de besluiten die het bestuur neemt. Daartoe neem je in elk geval deel aan de vergaderingen die ongeveer 6 keer per jaar plaatsvinden. Er zijn drie leden die in functie worden benoemd: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De overige bestuursleden hebben elk een aandachtspunt waar zij of hij bijzondere verantwoordelijkheid voor neemt.
De penningmeester is primair verantwoordelijk voor  het opstellen en laten vaststellen van de begroting en het financiële jaarverslag en het uitbrengen van kwartaalrapportages. De penningmeester is aanspreekpunt voor de coördinator voor financiële aangelegenheden. De financiële administratie wordt door de coördinator samen met een vrijwilliger verzorgd.
Naast de reguliere vergaderingen en de voorbereiding daarvan ben je beschikbaar om af en toe activiteiten bij te wonen of om betrokken te zijn bij een specifiek project. De functie is onbezoldigd.

Over de kandidaat

Het bestuur bestaat uit 5 personen met verschillende achtergrond en ervaring.

De kandidaat heeft financiële kennis en ervaring en liefst enige bestuurlijke ervaring. De ideale kandidaat heeft affiniteit met de doelgroep en/of het werk en de doelstelling van onze stichting en is bij voorkeur woonachtig in Woerden of een van de kernen (Harmelen, Zegveld, Kamerik), of Oudewater. Je vindt het plezierig om samen te werken in een professioneel team, waarbij je bestuurlijke afstand goed weet te combineren met werkelijke betrokkenheid bij de doelen van de organisatie.

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt over de inhoud van de functie of het werk van de Stichting, kan je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: Marco Frijlink via marcofrijlink@vluchtelingensteunpunt.nl , ook voor het maken van een belafspraak. Sollicitaties (c.v. + motivatiebrief) kunnen naar hetzelfde adres worden gestuurd, voor 1 december 2018.