Vacature secretaris voor het bestuur

vsgh-home-header

Wegens vertrek van onze huidige secretaris is Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH) op zoek naar een nieuwe secretaris voor het bestuur

VSGH ondersteunt statushouders bij hun integratie in Woerden en Oudewater. Bij VSGH werken 2 beroepskrachten en ca. 20 vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit 5 leden.

Taken en werkzaamheden

Als secretaris vorm je samen met de andere bestuursleden het bestuur.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de activiteiten van de stichting, de financiën, de interne organisatie en het werkgeverschap. 

Het bestuur vergadert jaarlijks ongeveer 7 keer, doorgaans vroeg in de avond.

De secretaris is specifiek verantwoordelijk voor:

.de agenda en verslaglegging van bestuursvergaderingen
.de coördinatie en productie van het niet-financiële deel van het jaarverslag
.behandeling inkomende post t.a.v. het bestuur
.archivering relevante documenten

Profielschets

Affiniteit met de doelstelling van de stichting
Maatschappelijk betrokken en ondernemend
Flexibel en communicatief vaardig
Digitale vaardigheden

Info
voor meer informatie en belangstelling kun je contact opnemen met de voorzitter, Marco Frijlink, marcofrijlink@vluchtelingensteunpunt.nl

Het betreft een onbezoldigde vrijwilligersfunctie