Links vluchtelingen en asielzoekers

In dit overzicht staan links met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. De lijst is niet uitputtend, maar geeft de nodige informatie over de hiudige situatie van deze groep mensen in Nederland.

COA

Centraal Orgaan opvang asielzoekers: informatie over opvang van asielzoekers

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek: cijfers over asielzoekers

Pharos

Expertisecentrum gezondheidsverschillen: over onder meer gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen

UNHCR

The UN Refugee Agency: over ontheemden met statistieken en publicaties

IND

Immigratie- en naturalisatiedienst: over het aanvragen van asiel en trends

Rijksoverheid

informatie over asielbeleid

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie: over vrijwillige terugkeer naar land van herkomst

Vluchtelingenhandboek Volkskrant

Handboek voor de vluchteling om zo snel mogelijk te integreren

Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen

Online platform van de Belastingdienst gericht op o.a. maatschappelijk dienstverleners. Bevat ook online cursussen.

VNG

Vereniging van Nederlandse gemeenten: over integratie van de vluchteling