Help mee

Je weg in een ander land vinden is voor iedereen moeilijk, ook voor een vluchteling. Een inburgeringscursus helpt de vluchteling op weg, maar is slechts een leidraad. Wij zijn een steunpunt voor onze vluchtelingen. Bij ons kunnen ze  op het spreekuur terecht voor vragen over wonen, werken en leven in het nieuwe land. Voor administratieve vragen, maar ook voor andere zaken.

Er zijn vele manieren waarop je het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart hiermee kunt helpen.
Denk aan:

Alvast bedankt voor je hulp!