Het is hartverwarmend om te merken dat we ook in deze tijd, die voor iedereen zelf toch ook lastig is, veel steun krijgen, soms ook uit onverwachte hoek. Donaties van kerkgenootschappen of service-organisaties en mooie giften van particulieren via https://vluchtelingensteunpunt.nl/doneer

Hierdoor kunnen wij ons werk nog beter doen, en bijvoorbeeld zorgen voor extra cursussen voor vrijwilligers en medewerkers en we kunnen iets extra’s doen om onze cliënten te ondersteunen.
Dank, dus ook de anonieme gevers!