Laat alleenstaande kinderen niet in de steek in Griekse vluchtelingenkampen

//Laat alleenstaande kinderen niet in de steek in Griekse vluchtelingenkampen

Vandaag heeft het bestuur van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart wethouder Tymon de Weger van Woerden en Walther Kok van Oudewater om aandacht gevraagd voor de miserabele positie waarin ruim 2500 minderjarige vluchtelingen verkeren in Griekse vluchtelingenkampen. VSGH roept de gemeenten op zich aan te sluiten bij de zogenaamde coalition of the willing, een samenwerking van diverse gemeenten die gezamenlijk 500 kinderen willen opnemen om hen te redden uit hun erbarmelijke omstandigheden.

De tekst van de brief:

Aan:       College’s van B&W van de gemeenten Woerden en Oudewater
T.a.v. de wethouders T. de Weger en W. Kok

Woerden, 6 maart 2020

Betreft: Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland,

Geachte heren De Weger en Kok,

Ongetwijfeld heeft u -net als wij- kennis genomen van de nog steeds verslechterende omstandigheden waarin met name Syrische vluchtelingen in Griekenland proberen te overleven. Een mensonterende situatie waar Europa gezamenlijk zo snel mogelijk handelend tegen zou moeten optreden.

Het meest schrijnende is misschien wel de grote groep (meer dan 2500) alleenstaande kinderen die zich in vluchtelingenkampen in Griekenland bevinden. Deze kinderen zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht.

Gisteren deden drie organisaties: Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children een beroep op de Nederlandse gemeenten om gezamenlijk een coalition of the willing te vormen. Deze gemeenten zouden moeten aangeven bereid te zijn gezamenlijk minstens 500 van deze kinderen op te vangen en op Den Haag druk uit te oefenen hieraan medewerking te verlenen.

Woerden en Oudewater hebben een sterke traditie om er te zijn voor de medemens op het moment dat dat echt gevraagd wordt. Dit is zo’n moment en wij doen, met de eerder genoemde organisaties, een dringend beroep op u om u aan te sluiten bij deze coalition of the willing en aan te geven dat u bereid bent minstens 10 van deze kinderen op te vangen.

Uiteraard zal onze organisatie, samen met de andere bij de opvang van vluchtelingen in Woerden en Oudewater betrokken organisaties en samen met de vele vrijwilligers die met ons werken, alles in het werk stellen om deze kinderen goed op te vangen.

Toen Nederland in 2015 werd geconfronteerd met een snel groeiend vluchtelingenprobleem hebben uw gemeenten hun verantwoordelijkheid op meer dan overtuigende wijze genomen. Wij hopen en rekenen erop dat u in dit specifieke geval hetzelfde zult doen.

Hoogachtend,
Bestuur Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Marco Frijlink                                                                                            Marga Strubbe
voorzitter                                                                                                     secretaris

 

2020-03-06T16:24:59+00:00

Leave A Comment