Intensief programma voor Eritrese statushouders

/, Geen categorie/Intensief programma voor Eritrese statushouders

Als je in Nederland geboren bent en opgegroeid, ben je naar de kleuterschool geweest en naar de lagere school waar je waarschijnlijk je eerste spreekbeurt hebt gehouden. Je bent van de basisschool doorgestroomd naar vervolgonderwijs. Je hebt waarschijnlijk een netwerk van familie en vrienden, die je steunen bij de keuzes die je maakt.

In Nederland zijn er ook mensen die om welke reden dan ook niet alle scholen hebben doorlopen. Zij mochten en konden niet in vrijheid praten en zichzelf ontwikkelen. Zij mochten niet naar school en moesten vaak werken. Zij zijn niet opgegroeid met onze gewoonten, wetten en regels. Wij vragen van hen om te integreren, een baan te zoeken of te gaan studeren om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten.

De ervaring heeft ons geleerd dat je mensen intensief zult moeten begeleiden zodat zij volledig in de Nederlandse samenleving kunnen integreren. En dat is wat Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart voor de gemeenten Woerden en Oudewater doet. Wij begeleiden nieuwkomers / statushouders die in Nederland mogen blijven op hun weg naar zelfstandigheid. 

Een van de projecten waar wij dit jaar aan werken is het organiseren van een empowerment training voor Eritrese statushouders. 

Goede voorbereiding en samenwerking door alle betrokkenen

Empowerment

Door de gemeente Woerden is de Stichting Lemat gecontracteerd om Eritrese statushouders die al langer in Woerden wonen extra te ondersteunen in het inburgeringsproces door middel van een empowermenttraining. Tijdens de trainingen bespreekt Lemat de Nederlandse normen en waarden op een interactieve manier. Het verschil in cultuur komt aan bod en waarom integreren zo belangrijk is. Rond de empowermenttraining van Lemat verzorgt een aantal partijen in Woerden een volledig weekprogramma. 

De eerste groep Eritrese statushouders heeft de training gehad in de maanden mei tot en met juli. Zij hebben een intensief inburgeringsprogramma gekregen met als onderdeel taal, Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), gezondheid, budgetteren, huiswerk plannen en empowerment. Het doel van het programma is om mensen klaar te stomen voor een MBO opleiding of om hen te leiden naar werk.

Het eerste programma is succesvol afgesloten. Vier cliënten zijn in september begonnen met school en ze starten binnenkort op een stageplaats. Twee starten waarschijnlijk in februari en nog twee anderen zijn op een werkervaringsplaats begonnen.

In september, direct na de zomervakantie, zijn we gestart met de tweede groep. De zogenaamde moedergroep. Het woord zegt het al: In deze groep staan de moeders centraal. De groep is zo enthousiast dat het een feest is om met hen te werken. 

Opbloeien

Het onderdeel taal wordt ook dit keer verzorgd door Wij zijn Woerden, Kennis van de Nederlandse Maatschappij weer door Toptaal en Vluchtelingen Steunpunt biedt samen met de GGD de workshop gezondheid aan. Aan het eind van het programma zal er nog een workshop rekenen worden verzorgd door Ferm Werk. 

Ook voordat de groep moeders kon starten is er veel werk verzet. Vluchtelingen Steunpunt heeft de kandidaten geselecteerd en geënthousiasmeerd en alle bijkomende administratieve zaken geregeld. Zo moesten alle kinderen geplaatst worden op een kinderdagverblijf, bij een gastouder of op de naschoolse opvang. Sanne Koers van Vluchtelingen Steunpunt heeft er een enorme klus aan gehad om iedereen geplaatst te krijgen, maar het is gelukt, mede dankzij de goede samenwerking met de medewerker planning van Kind & Co. en de verschillende clustermanagers. Voor een aantal kinderen bleek de afstand tot de kinderopvang te groot om lopend te bereiken, dus daar heeft Wij zijn Woerden een pendeldienst voor opgezet. De kinderen worden gehaald en gebracht.

‘Lemat’ betekent ‘opbloeien’ in Tigrinya, de meest gesproken taal in Eritrea. En dat is wat wij zien. Mensen bloeien op en dankzij deze intensieve begeleiding zien zij een toekomst in Nederland waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving.

Nieuwe Wet inburgering

Door de intensieve begeleiding die wij nu aanbieden aan Eritrese statushouders lopen de gemeentes Woerden en Oudewater vooruit op de nieuwe Wet inburgering 2021. Die wet zorgt ervoor dat iedere nieuwe statushouder vanaf 2021 een intensief inburgeringsprogramma krijgt, waarbij de regie bij de gemeenten ligt. We blijven vooruit lopen. Ook in 2020 zullen statushouders uit andere landen een intensief programma gaan volgen. Vluchtelingen Steunpunt is met alle kennis en ervaring klaar voor die nieuwe Wet en ook om nieuwkomers intensief te begeleiden.

2019-09-30T09:50:09+00:00

Leave A Comment