Afscheid van Joop Verweij

//Afscheid van Joop Verweij

Verdrietig hebben we kennis genomen van het overlijden van een van onze gewaardeerde vrijwilligsters: Joop Verweij. Jopie was haar roepnaam bij ons.

Jaren geleden meldde Joop zich bij ons met de vraag of zij iets kon betekenen voor vluchtelingen die in Woerden woonden en zwanger waren. Iedere cliënt die zwanger was vertelden wij over haar en de hulp die zij aanbood. Zij vervulde een behoefte van cliënten van Vluchtelingen Steunpunt. Vaak noemden zij haar ‘mama’ .

Een tijd terug vertelde Joop dat zij moest stoppen met haar vrijwilligerswerk omdat ze ziek was. Omdat er cliënten waren die zij op dat moment begeleidde en omdat de behoefte onder onze cliënten toenam, heeft Vluchtelingen Steunpunt -in de geest van Joop- een ‘nieuw’ team van vrouwen gevormd dat tot op de dag van vandaag zwangere cliënten tijdens de zwangerschap en de bevalling en de periode daarna bijstaat.

Joop heeft ervoor gezorgd dat de nodige aandacht en de nodige extra begeleiding rondom zwangere vluchtelingen is opgenomen in onze maatschappelijke begeleiding.

We wensen Joops familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Wij kijken met warmte terug op onze samenwerking met haar.

Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers van VSGH,

Jacqueline van Leeuwen,
algemeen coördinator Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

2019-03-18T22:40:39+00:00

Leave A Comment