‘Erger me aan columnisten die hun feiten niet op een rij hebben’

//‘Erger me aan columnisten die hun feiten niet op een rij hebben’

Deze brief stuurden wij vandaag als ingezonden brief naar het AD editie Groene Hart

Wij hebben ons geërgerd aan de column van uw columnist Dennis Captein: ‘Erger me aan de wijze waarop we statushouders pleasen’. Zijn gepresenteerde ‘feiten’ kloppen niet en daarmee bewijst hij niemand een dienst.

Columnisten hebben een functie, dat begrijpen wij. Ongeremd en taboeloos commentaar geven op ontwikkelingen in de maatschappij kan soms heel verfrissend zijn. Daarom bestaan zij en daarom krijgen zij van de kranten die hen betalen doorgaans grote vrijheid te schrijven wat ze willen. Zo ook Dennis Captein.

‘Ik zie de attitude van statushouders veranderen. Dankbaarheid wordt verdrongen door brutaliteit (…)’, zo begint hij zijn laatste column, waarmee Dennis en passant ervaring en deskundigheid suggereert. Alles wat hij daarna zal schrijven wordt als vanzelf geloofwaardiger.

Maar helaas is dat niet zo. Hij bespreekt een casus waarbij een Syrische vluchteling, timmerman van beroep, afzag van de mogelijkheid om in Nederland timmerman te worden, omdat hij liever loodgieter wilde zijn. Captein suggereert vervolgens dat de statushouder 5 jaar niet hoeft te werken, terwijl hij wordt opgeleid tot loodgieter. ‘Gedurende deze vijf jaar krijgt de man ook een uitkering, een huis en recreatiemogelijkheden. Een sportclublidmaatschapje hier, een theaterpasje daar, en alles gratis.’, zet hij de puntjes ook nog even op de i.

Wij kennen deze specifieke casus niet, maar het kan niet kloppen. Net als elke andere uitkeringsgerechtigde heeft deze statushouder een sollicitatieplicht. Tenzij hij jonger is dan 27 en geen startkwalificatie heeft, want dan moet hij met studiefinanciering naar school, net als Nederlandse jongeren. Door de indruk te wekken dat dat niet zo is stelt Dennis bewust de statushouders én de mensen die hen helpen inburgeren in een kwaad daglicht. En een huis en recreatiemogelijkheden. In Woerden komen statushouders terecht in kamers van 8 tot 14 vierkante meter in de voormalige psychiatrische inrichting. Wij nodigen hem van harte uit daar een keer te komen kijken. We zijn benieuwd of hij dan nog vindt dat we statushouders ‘pleasen’.

Jacqueline van Leeuwen, coördinator Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart
Jan de Boer, programmamanager statushouders gemeente Woerden

2018-05-21T16:21:26+00:00

Leave A Comment