Vacature Secretaris V/M

//Vacature Secretaris V/M

Het bestuur van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart heeft een vacature voor een Secretaris

Over de organisatie

Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VGSH) voert voor de gemeenten Woerden en Oudewater de wettelijke taakstelling uit en begeleidt en ondersteunt statushouders vanaf de binnenkomst in de gemeenten Woerden en Oudewater. VSGH beoogt hiermee bij te dragen aan een succesvolle maatschappelijke participatie en integratie van statushouders in de samenleving.
VGSH doet dit met een professioneel team van vaste medewerkers, stagiairs en vele vrijwilligers.

VSGH wordt geleid door de algemeen coördinator die verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het beleid en het creëren van de randvoorwaarden die het mogelijk maken dat de organisatie effectief is, onder andere in overleg met de belangrijkste ketenpartners (waaronder met name de gemeenten Woerden en Oudewater). Het bestuur is tevens de werkgever van de medewerkers.

Over de functie

Als bestuurslid ben je medeverantwoordelijk (zowel individueel als collectief) voor de besluiten die het bestuur neemt. Daartoe neem je in elk geval deel aan de vergaderingen die ongeveer een keer per 6 weken plaatsvinden. Er zijn drie leden die in functie worden benoemd: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De overige bestuursleden hebben elk een aandachtspunt waar zij of hij bijzondere verantwoordelijkheid voor neemt.

De secretaris draagt er -samen met de voorzitter- voor dat de vergaderingen effectief worden voorbereid: agenda opgesteld, relevante stukken beschikbaar en verspreid, verslaglegging en monitoring van de opvolging van de besluiten. Naast de reguliere vergaderingen en de voorbereiding daarvan ben je beschikbaar om af en toe activiteiten bij te wonen of om betrokken te zijn bij een specifiek project. De functie is onbezoldigd.

Over de kandidaat

Het bestuur bestaat uit 5 personen met verschillende achtergrond en ervaring.

De ideale kandidaat heeft affiniteit met de doelgroep en/of het werk en de doelstelling van onze stichting en is bij voorkeur woonachtig in Woerden of een van de kernen (Harmelen, Zegveld, Kamerik), of Oudewater. De kandidaat heeft liefst enige bestuurlijke ervaring in het publieke domein en is in staat en bereid haar of zijn netwerk in te zetten ten behoeve van de stichting. Je vindt het plezierig om samen te werken in een professioneel team, waarbij je bestuurlijke afstand goed weet te combineren met werkelijke betrokkenheid bij de doelen van de organisatie.

Vanwege de huidige samenstelling van het bestuur gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw, maar ook mannen wordt nadrukkelijk gevraagd hun belangstelling kenbaar te maken.

Over de procedure

Heb je belangstelling? We verzoeken je vriendelijk je uiterlijk 3 mei kandidaat te stellen. Dinsdagavond 8 mei voeren we gesprekken met de kandidaten.

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt over de inhoud van de functie of het werk van de Stichting, kan je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: Marco Frijlink via marcofrijlink@vluchtelingensteunpunt.nl , ook voor het maken van een belafspraak.

2018-04-13T12:22:57+00:00

Leave A Comment