Vluchtelingen in Woerden en aanmelding vrijwilligers

//Vluchtelingen in Woerden en aanmelding vrijwilligers

Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart verzorgt in Woerden en Oudewater de maatschappelijke en juridische begeleiding van vluchtelingen die in de gemeente komen wonen met een verblijfsvergunning. Dat zijn de zogenaamde statushouders.

www.vluchtelingensteunpunt.nl

Momenteel is er sprake van de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Woerden. Het gaat dan om asielzoekers die zich nog niet kunnen aanmelden in een aanmeldcentrum van het COA, omdat de aanmeldcentra te vol zijn. De gemeente Woerden heeft een e-mailadres beschikbaar gesteld voor vrijwilligers die hierbij ondersteuning willen bieden:

vluchtelingen@woerden.nl

Ook bij het landelijke project ‘gastgezin voor een vluchteling’ kunnen mensen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk en hand- en spandiensten.

www.gastgezinvoorvluchteling.nl

Alle organisaties werken hierin samen en hebben contact over het goed inzetten van alle geboden hulp.

2017-03-24T16:53:20+00:00